1038.jpg
Turkish Kilims

Karabag Kilim

1,295.00

•    Item #1038 
•    Size 4' 9" x 8' 4"
•    Vintage 
•    Handmade 
•    Dowry Piece

Add To Cart
1038.jpg
1038det1.jpg
1038det2.jpg